דיני עבודה

למשרד ניסיון רב בתחום דיני עבודה הכולל ניסוח חוזי עבודה הן לעובדים שכירים והן התקשרות עם קבלנים עצמאיים. ליווי מעבידים/עובדים בתביעות הקשורות עם יחסי עובד – מעביד, הליכי שימוע, תחרות והגנה על זכויות עובדים לרבות זכויות סוציאליות.

משרדינו מטפל הן במעבידים – לווי תהליכי העסקה, חוזי התקשרות, חישוב זכויות, הליכי שימוע, פיטורין, היעדר תחרות, צוי מניעה וכיוב .

בנוסף , עוסק המשרד בתביעות עובדים כנגד מעסיקים , הגנה על זכויות העובדים, שכר, זכויות סוציאליות והגנה על הליכי פיטורין כדין.

הנני מומחית בבחינת תביעות חוב מטעם בתי משפט. אני מקבלת מינויים כנאמנה לבחינת הוכחות חוב ובוחנת תביעות חוב של עובדים המגישים תביעות חוב כנגד חברות בהליכי פירוק למוסד לביטוח לאומי. ההליך כרוך במומחיות בבחינת זכויות סוציאליות וזכויות בתחום העבודה.