חדלות פירעון והוצאה לפועל

משרדי מלווה לקוחות באכיפת פסקי דין ופתיחת תיקי הוצאה לפועל לרבות ניהול הליכים זמניים, עיקולים, עיכוב יציאה מהארץ וכיו"ב. הנני עובדת בשיתוף פעולה עם משרד חקירות על מנת לאפשר אכיפה יעילה של פסקי דין ונקיטה בהליכי מימוש זכויות וכספים.

המשרד מייעץ הן לזוכים והן לחייבים ומתמחה בהשגת הסדרי פריסת חובות לבנקים.

המשרד מתמחה בהגשות בקשות במסגרת חוק חדלות פרעון, הכרזות על חייב מוגבל באמצעים, לווי נושים כנגד חברות בהליכי כינוס נכסים.