ליטיגציה

משרדי מתמחה בייצוג בבתי משפט, הנני ליטיגטורית – מייצגת בעלי דין בסכסוכים ומחלוקות בבתי משפט בתחום מסחרי אזרחי, על כל היבטיו.

הנני עורכת כתבי תביעה וכתבי הגנה תוך מתן דגש על פרטים , סבלנות וראיית טובת הלקוח.
הנני מייצגת בעלי דין בתביעות בבתי משפט השונים החל מערכאות בתי משפט שלום וכלה בבית הדין הגבוה לצדק. אני מתמחה בתביעות שעניינן נדל"ן , תביעות בתחום המסחרי אזרחי, תביעות כספיות, תביעות הנוגעות לעזבון, חברות, תביעות פירוק שיתוף, תביעות בנושאי במקרקעין, חוזים ובכל תחום מסחרי אזרחי וכיו"ב.

הנני מלווה באופן אישי את הלקוח החל משלב ההליכים המקדמיים ובקדמי משפט וכלה בשלב הוכחות. ניהול הוכחות הינו מעין אומנות. עורך הדין אמון על הפקת האמת מהעדים באופן המבסס ותומך בגרסת הלקוח והעובדות המוכחות בפניו. אני מקפידה להכין את הלקוח לדיון ההוכחות ועורכת סימולציה עם הלקוח והעדים על מנת שהלקוח ועדיו יגיעו מוכנים לדיון הן מבחינה מנטלית והן מבחינת הידע אותו הם נדרשים להפגין תוך מתן שימת לב למצב הלקוח והעדים ומיתון ההתרגשות הכרוכה בניהול ההליך המשפטי. מטרתי הינה כי, העובדות מושא המחלוקת תוכחנה ותובאנה בפני השופט המכריע באופן ברור שיאפשר לו לפסוק בהגינות ובצדק תוך בחינת מכלול הראיות.

הניהול של ההליך המשפטי מלווה בקיום הליכים מקדמיים הכוללים עריכת שאלונים , תצהירי גילוי ועיון במסמכים תוך הקפדה על איסוף אסמכתאות הנחוצות להוכחת גרסת בעל הדין.

  • ייעוץ בגין סיכויי ההליך – משרדי דוגל באמינות וייעוץ אובייקטיבי בשאלת ניהול הליך אשר לא מבוסס על שכר טרחה אלא על טובת הלקוח ובחינת הנושא לגופו של עניין.
  • לימוד העובדות באופן מעמיק.
  • ניסוח כתבי טענות וקבלת אישור הלקוח לפרטים באופן מדויק וממצה.
  • הכנת הלקוח לדיון הוכחות ועריכת סימולציה של חקירות נגדיות תכנון הדיון והכנה מדוקדקת של הלקוח.
  • סיוע בבחינת חוות דעת מומחים המוגשות בתיק והדרכת הלקוח ביחס לאיסוף הראיות.
  • עריכת סיכומים תוך מתן דגש על ניתוח עניני של ההליכים המשפטיים ואישור הלקוח וקבלת הערות מטעמו.