מעמד אישי והסכמי ממון

אני אמונה על עריכת הסכמי ממון והסכמי גירושין לרבות קיום וניהול הליכי גישור וכן ליווי בתובענות המתנהלות בבתי המשפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני. השקפת עולמי הינה, כי סכסוך יש לסיים בהסכמה, לצמצם במשאבים המוקצים להליכים משפטיים ולהקצות המשאבים לטובת המשפחה המצויה במשבר בעקבות הגירושין. המוטו שלי הינו פירוד בדרכי שלום תוך צמצום הוצאות על משאבים מיותרים.

משרדי מלווה זוגות בעריכת הסכמי ממון (קדם נישואין) או לאחר נישואין וכן הסכמי גירושין.

משרדי מטפל בפתרון מחלוקות במעמד אישי תוך מתן דגש על הרצון להביא את הצדדים להסכם ולהימנע ככל האפשר מניהול מחלוקות בבתי משפט.

יחד עם זאת משרדי יודע ללוות לקוחות תוך מתן דגש על זכויותיהם גם אם הדבר כרוך בניהול הליך משפטי ארוך תוך שימת דגש על פירוד הוגן וחלוקה צודקת של המשאבים המשפחתיים.

אני לוחמת צדק ולא מוכנה שאף צד במשפחה יקופח בשל הגירושין.