שירותי נוטריון

הנני עורכת יפוי כוח נוטריונים, בקשות למינוי אפוטרופוסים לחסויים וטיפול בהגשת דוחות פרטה ביחס לחסויים לכונס הנכסים הרשמי:
אני מעניקה שרותי נוטריון, קרי אימות חתימה על יפוי כוח נוטריוני למוסדות פיננסים, למשכנתאות,  עורכת יפויי כוח כללי למינוי מיופי כוח לביצוע פעולות בנכסים וכיוב, כן הנני מבצעת אימותי תרגום, אפוסטיל לרשויות בחו"ל ואימות מסמכים.

הנני בקיאה בטיפול בתובענות להכרה בחסוים ומינוי אפוטרופוס, בנוסף, משרדי עורך דוחות כספיים מטעם אפוטרופוסים לחסויים.