תאגידים

משרדי מעניק ייעוץ בהקמת וייסוד תאגידים (חברות ושותפויות וכיו"ב), עריכת הסכמי מייסדים, תוך דגש על בחינת תנאי ההפרדות, פירוק תאגידים, עריכת תקנונים, דיווחים לרשם החברות, פירוק מרצון של חברות וכל הקשור לדיני חברות, שותפויות .עריכת דיווחים על העברת מניות , מינוי דירקטורים וכיוב
אני מעניקה לווי שוטף לחברות – החל מהתקשרות עם בנקים , הסכמים הקשורים לתפעול העסק , הסכמי העסקה וכיוב.

אני מעניקה ייעוץ ללקוח על צורת ההתאגדות המותאמת לניהול עסקו.
אני בוחנת הסכמים מסחריים ומעניקה סל שירותים לחברות הכולל טיפול בעסקאות נדלן, התקשרות עם יועצים , ספקים , הסכמי העסקת עובדים, וכיוב