תמ״א 38 ומחיר למשתכן

משרדי מלווה הן דיירים והן קבלנים בעסקאות תמ"א 38. הן עסקאות במסגרת תמ"א 38/1 – חיזוק והן תמ"א 38/2 – עסקאות פינוי ובינוי.

במסגרת ליווי לתמ"א משרדי אמוני על בחינת התמורות הניתנות לבעלי הזכויות.

  • בחינת הבטוחות הנמסרות לבעלי הזכויות לצורך הבטחת זכויותיהם.
  • בחינת ליווי בנקאי ואיתנות היזם והקבלן, עריכת מכרזי קבלנים.
  • שיתוף פעולה עם יועצים (מפקח/קבלני משנה, משרדי שמאים וכיו"ב).
  • פיקוח על אכיפת הסכמי ההתקשרות, רישום בטוחות בלשכת רישום מקרקעין וכיו"ב.

משרדי מלווה רוכשים בבחינת הסכמי רכישת זכויות במסגרת מחיר למשתכן, ייעוץ בבחינת בטחונות, ייעוץ בענייני מיסוי וקבלת מימון ממוסדות ממשכנים.